Thống kê đầu đuôi lô tô đài Miền Bắc

Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc từ 06-11-2022 đến 06-12-2022

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-12-2022
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
05-12-2022
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
2 lần
04-12-2022
2 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
7 lần
1 lần
03-12-2022
3 lần
1 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
02-12-2022
6 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
0 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
01-12-2022
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
4 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
30-11-2022
0 lần
2 lần
0 lần
2 lần
2 lần
5 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
29-11-2022
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
1 lần
3 lần
6 lần
5 lần
3 lần
1 lần
28-11-2022
5 lần
1 lần
1 lần
5 lần
4 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
5 lần
27-11-2022
3 lần
1 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
26-11-2022
2 lần
0 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
5 lần
4 lần
25-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
4 lần
24-11-2022
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
3 lần
23-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
5 lần
1 lần
2 lần
22-11-2022
0 lần
5 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
1 lần
4 lần
0 lần
4 lần
21-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
20-11-2022
5 lần
1 lần
5 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
7 lần
0 lần
0 lần
19-11-2022
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
5 lần
5 lần
2 lần
2 lần
1 lần
18-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
6 lần
0 lần
4 lần
5 lần
1 lần
17-11-2022
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
5 lần
16-11-2022
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
1 lần
7 lần
0 lần
4 lần
6 lần
1 lần
15-11-2022
6 lần
6 lần
0 lần
0 lần
1 lần
4 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
14-11-2022
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
1 lần
4 lần
3 lần
2 lần
13-11-2022
5 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
1 lần
2 lần
12-11-2022
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
4 lần
0 lần
4 lần
11-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
2 lần
4 lần
3 lần
1 lần
10-11-2022
3 lần
1 lần
5 lần
3 lần
0 lần
2 lần
6 lần
1 lần
2 lần
4 lần
09-11-2022
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
08-11-2022
0 lần
3 lần
2 lần
1 lần
4 lần
1 lần
1 lần
3 lần
6 lần
6 lần
07-11-2022
3 lần
2 lần
5 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
0 lần
06-11-2022
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
1 lần
1 lần
5 lần
Số lần 88
69
83
85
72
93
84
97
81
85

Thống kê đuôi loto Miền Bắc

Ngày
Đuôi 0
Đuôi 1
Đuôi 2
Đuôi 3
Đuôi 4
Đuôi 5
Đuôi 6
Đuôi 7
Đuôi 8
Đuôi 9
06-12-2022
4 lần
1 lần
1 lần
7 lần
3 lần
0 lần
2 lần
5 lần
4 lần
0 lần
05-12-2022
5 lần
3 lần
5 lần
3 lần
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
3 lần
1 lần
04-12-2022
3 lần
6 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
1 lần
03-12-2022
3 lần
2 lần
2 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
02-12-2022
3 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
4 lần
2 lần
1 lần
4 lần
0 lần
01-12-2022
4 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
2 lần
1 lần
30-11-2022
2 lần
4 lần
4 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
1 lần
6 lần
29-11-2022
2 lần
5 lần
2 lần
5 lần
3 lần
4 lần
0 lần
2 lần
1 lần
3 lần
28-11-2022
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
0 lần
1 lần
5 lần
6 lần
2 lần
1 lần
27-11-2022
2 lần
4 lần
7 lần
0 lần
2 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
26-11-2022
0 lần
4 lần
4 lần
5 lần
4 lần
1 lần
5 lần
3 lần
1 lần
0 lần
25-11-2022
5 lần
2 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
0 lần
2 lần
3 lần
24-11-2022
2 lần
3 lần
2 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
6 lần
4 lần
1 lần
23-11-2022
0 lần
4 lần
1 lần
5 lần
6 lần
4 lần
1 lần
0 lần
4 lần
2 lần
22-11-2022
5 lần
3 lần
3 lần
3 lần
1 lần
1 lần
6 lần
1 lần
1 lần
3 lần
21-11-2022
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
2 lần
3 lần
20-11-2022
4 lần
1 lần
4 lần
4 lần
6 lần
0 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
19-11-2022
4 lần
1 lần
2 lần
6 lần
6 lần
0 lần
2 lần
1 lần
1 lần
4 lần
18-11-2022
6 lần
3 lần
3 lần
3 lần
2 lần
0 lần
2 lần
4 lần
2 lần
2 lần
17-11-2022
5 lần
3 lần
0 lần
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
4 lần
16-11-2022
3 lần
4 lần
3 lần
5 lần
1 lần
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
2 lần
15-11-2022
4 lần
2 lần
4 lần
0 lần
6 lần
0 lần
3 lần
2 lần
2 lần
4 lần
14-11-2022
2 lần
4 lần
3 lần
5 lần
2 lần
1 lần
4 lần
2 lần
2 lần
2 lần
13-11-2022
3 lần
7 lần
4 lần
2 lần
0 lần
3 lần
4 lần
0 lần
3 lần
1 lần
12-11-2022
3 lần
3 lần
4 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
3 lần
1 lần
3 lần
11-11-2022
2 lần
2 lần
3 lần
5 lần
4 lần
2 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
10-11-2022
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
2 lần
1 lần
09-11-2022
5 lần
3 lần
2 lần
2 lần
1 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
08-11-2022
3 lần
7 lần
1 lần
1 lần
5 lần
0 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
07-11-2022
5 lần
2 lần
3 lần
0 lần
6 lần
3 lần
0 lần
3 lần
4 lần
1 lần
06-11-2022
3 lần
6 lần
3 lần
1 lần
1 lần
4 lần
6 lần
1 lần
2 lần
0 lần
Số lần 102
106
88
90
81
72
94
72
69
63

Thống kê tổng loto Miền Bắc

Ngày
Tổng 0
Tổng 1
Tổng 2
Tổng 3
Tổng 4
Tổng 5
Tổng 6
Tổng 7
Tổng 8
Tổng 9
06-12-2022
2 lần
6 lần
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
1 lần
8 lần
0 lần
3 lần
05-12-2022
5 lần
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
04-12-2022
4 lần
4 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
03-12-2022
5 lần
1 lần
2 lần
4 lần
0 lần
0 lần
2 lần
1 lần
5 lần
7 lần
02-12-2022
1 lần
3 lần
3 lần
1 lần
3 lần
5 lần
5 lần
3 lần
3 lần
0 lần
01-12-2022
5 lần
1 lần
1 lần
2 lần
1 lần
4 lần
5 lần
3 lần
3 lần
2 lần
30-11-2022
1 lần
1 lần
3 lần
4 lần
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
4 lần
29-11-2022
8 lần
1 lần
0 lần
4 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
28-11-2022
7 lần
2 lần
3 lần
1 lần
1 lần
3 lần
2 lần
2 lần
3 lần
3 lần
27-11-2022
6 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
4 lần
2 lần
0 lần
4 lần
1 lần
26-11-2022
5 lần
5 lần
2 lần
4 lần
1 lần
2 lần
3 lần
1 lần
2 lần
2 lần
25-11-2022
6 lần
5 lần
4 lần
4 lần
1 lần
3 lần
1 lần
0 lần
2 lần
1 lần
24-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
1 lần
3 lần
5 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
23-11-2022
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
4 lần
4 lần
5 lần
1 lần
1 lần
1 lần
22-11-2022
1 lần
3 lần
1 lần
8 lần
1 lần
2 lần
2 lần
3 lần
2 lần
4 lần
21-11-2022
5 lần
3 lần
1 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
5 lần
4 lần
0 lần
20-11-2022
3 lần
2 lần
3 lần
3 lần
2 lần
1 lần
2 lần
4 lần
3 lần
4 lần
19-11-2022
2 lần
3 lần
4 lần
4 lần
3 lần
3 lần
0 lần
4 lần
3 lần
1 lần
18-11-2022
0 lần
1 lần
5 lần
4 lần
3 lần
3 lần
2 lần
6 lần
2 lần
1 lần
17-11-2022
4 lần
1 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
6 lần
3 lần
3 lần
1 lần
16-11-2022
6 lần
1 lần
2 lần
3 lần
3 lần
1 lần
2 lần
5 lần
3 lần
1 lần
15-11-2022
2 lần
2 lần
4 lần
3 lần
3 lần
5 lần
2 lần
2 lần
3 lần
1 lần
14-11-2022
0 lần
3 lần
0 lần
5 lần
4 lần
3 lần
4 lần
3 lần
4 lần
1 lần
13-11-2022
2 lần
3 lần
3 lần
4 lần
4 lần
4 lần
2 lần
1 lần
2 lần
2 lần
12-11-2022
4 lần
2 lần
5 lần
1 lần
2 lần
1 lần
1 lần
3 lần
5 lần
3 lần
11-11-2022
0 lần
2 lần
3 lần
4 lần
5 lần
3 lần
2 lần
3 lần
1 lần
4 lần
10-11-2022
3 lần
2 lần
4 lần
3 lần
0 lần
4 lần
2 lần
7 lần
0 lần
2 lần
09-11-2022
0 lần
3 lần
1 lần
4 lần
1 lần
5 lần
5 lần
3 lần
1 lần
4 lần
08-11-2022
1 lần
5 lần
1 lần
3 lần
2 lần
6 lần
4 lần
3 lần
1 lần
1 lần
07-11-2022
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
2 lần
4 lần
6 lần
3 lần
06-11-2022
4 lần
1 lần
2 lần
0 lần
1 lần
5 lần
6 lần
3 lần
2 lần
3 lần
Số lần 101
77
77
94
69
89
84
95
80
71

Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc kết quả xổ số là phương pháp thống kê chi tiết số lần về của bộ số có đầu/đuôi về bao nhiêu lần, ở các bộ số nào và giải nào theo từng tuần, tháng gần đây nhất.

Với tính năng thống kê KQXS này bạn có thể xem được thống kê đầu đuôi lô tô của từng giải trong khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem theo từng biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng XSMB gần đây.

Để sử dụng tính thăng thống kê đầu đuôi lô tô KQXSMB bạn có thể chọn khoảng thời gian hoặc chọn theo biên độ biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởng. Phần thống kê đầu đuôi kết quả xổ số sẽ giúp người chơi nắm được từng bộ số và ghép thành những bộ cầu kết quả xổ số đẹp nhất trong ngày.

 

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan